Privacy Statement

Privacy statement: Persoonsgegevens, die wij verwerken

 

Timmermans Administratie Advies Kantoor verwerkt persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hierna staat een overzicht van de persoonsgegevens, die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website verzamelt geen gegevens van websitebezoekers.

In kaart brengen websitebezoek

Timmermans Administratie Advies Kantoor gebruikt geen cookies.


Waarom hebben wij uw gegevens nodig

Timmermans Administratie Advies Kantoor verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Contact met u op te nemen naar aanleiding van het door naar ons gezonden bericht (contactformulier).

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Timmermans Administratie Advies Kantoor zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om te reageren op uw bericht (contactformulier), maar maximaal 7 jaar.

 

Het met anderen delen van uw persoonsgegevens

Timmermans Administratie Advies Kantoor verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Uw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@timmermansadministratie.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een duidelijke kleurenkopie van uw geldige identiteitsbewijs (niet een rijbewijs) bij het verzoek mee te sturen.
Wij verzoeken u wel om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer(BSN) onherkenbaar; dit ter bescherming van uw privacy.

Wij zullen zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Timmermans Administratie Advies Kantoor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen (en onderhoudt deze ook zeer nauwgezet) om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u eventueel de indruk hebben dat uw gegevens niet goed – genoeg – beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@timmermansadministratie.nl